Wie kan mij helpen naar de zoektocht van :
een ECHTE (Jamathi/Yamathi) "Silverstone" ?.
Te herkennen aan de tankstickers met heel klein Jamathi, en groter daaronder Silverstone.
Ook aan het framenummer te herkennen boven de 72xxx.
En/of heb jij documentatie / foto's / waarop bovenstaande punten duidelijk zijn te zien ?.

Laat het weten.
Mvgrt. J.v.Soelen


Last edited by janv; 05/11/17 12:19.